PRE RODIČOV

Opatrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme počas celého roka, okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na pracovné dni.

Odstávka prevádzky zariadenia z dôvodu sanitácie : letné obdobie – 2 týždne, zimné obdobie 2 týždne.

Prevádzková doba jaslí je od pondelka do piatku : 6:30 – 17:00 hod.

Poskytujeme celodennú starostlivosť s celkovou kapacitou 15 detí. Na jednu pani učiteľku pripadá 5 detí. Denný program prispôsobujeme individuálnym schopnostiam a vekovým požiadavkám detí.

Stravovanie

Celodenná starostlivosť: 6:30 . 17:00 hod ( raňajky, desiata, obed, olovrant + pitný režim)

Pozn.: Desiata je podávaná vo forme ovocia alebo zeleniny. Jedálny lístok je k dispozícii na nástenke s vyznačením alergénov obsiahnutých v strave. Vďaka vlastnému ovocnému sadu majú deti prístup počas sezóny k BIO ovociu, ako napr.: ríbezle, maliny, višne, figy, hrozno a jablká.

Do budovy jasličiek je prísny zákaz nosenia vlastných potravín!

Servis

Zariadenie zabezpečuje :