PRÍJMANIE DETÍ

Zápis detí do jaslí prebieha od februára do mája daného roka, na nasledujúci školský rok, podľa kapacity voľných miest. Rozhodujúcou podmienkou prijatia Vášho dieťaťa je dovŕšenie minimálnej vekovej hranice 1 roka.

Dieťa je prijaté na základe podpísania „Zmluvy o poskytnutí opatrovateľskej starostlivosti“, ktorá sa podpisuje na dobu minimálne jedného kalendárneho roka a podania záväznej prihlášky. V prípade ak rodičia potrebujú zabezpečiť starostlivosť na dobu kratšiu ako jeden rok, zariadenie bude súhlasiť ak to nenaruší ďalšie prijímanie nových detí.

Adaptačný proces

Tento proces poskytuje zariadenie pred nástupom dieťaťa, vďaka ktorému Vaše dieťa spozná nové prostredie a personál a tak lepšie reaguje na zmenu. Adaptačný pobyt prebieha v doobedňajších hodinách za prítomnosti rodiča alebo bez neho.

Pobyt nie je spoplatnený, ani časovo ohraničený.

Do budovy jasličiek je prísny zákaz nosenia vlastných potravín!

Inštrukcie

Užitočné informácie

Dieťa v jasliach potrebuje: prezuvky, pyžamko, kojeneckú fľašu ak ju používa, teplomer, kefku, dojčenské mlieko napr.: Nutrilon; Beba ak ho pije, súpravu oblečenia na prezlečenie podľa počasia.

Prihláška do Súkromných detských jaslí MEDULIENKA

Formulár na stiahnutie a vytlačenie - Prihláška do Súkromných detských jaslí MEDULIENKA