KONTAKT

Súkromné detské jasle Medulienka

Prevádzka: Hodská ulica 350
924 01 Galanta

Tel.: 0903 419 648

E-mail: jasle@jasle-medulienka.sk