KOLEKTÍV – SDJ Medulienka

Zloženie

Kolektív jasličiek tvorí odborne spôsobilý personál v nasledovnom zložení:

Majiteľka : Mgr. Petra Bartušová
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, odbor: finančný management
Súkromná stredná pedagogická škola, Bratislava, odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Odborný personál :

PhDr. Petra Botková
Vysoká škola v Sládkovičove – Odbor : Sociálna práca
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Trnava; Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Vivien Nedomová
Súkromná stredná odborná škola Dunajská Streda
Akreditovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 h.

Mgr. Kristína Tisucká
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Filozofická fakulta, odbor: psychológia

Úsek stravovania:

Mária Flaškárová
Stredné odborné učilište v Galante, odbor: Kuchárka - servírka so zameraním na: prípravu jedál